פוליסת ביטוח מבנה, תכולה ומלאי לבתי עסק, פוליסת בריאות וסיעוד, פוליסות ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל, פוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, הפכו להיות מוצר מורכב מאד. מגוון הכיסויים ומרכיבי כל פוליסה רבים ושונים. ניסוחי הפוליסה על מרכיביה (תנאים כלליים – "ג'קט", רשימת הביטוח, הרחבות והחרגות) הופכים את פרשנותה לקשה ולבעייתית.
למשרדנו ניסיון רב שנים עם הישגים בולטים בנושאים אלה, הן בייצוג תובעים (בכפוף לכך שהתביעה היא איננה נגד חברת ביטוח המיוצגת ע"י משרדנו), והן בייצוג חברות הביטוח.
לעיתים יש מקום לערב בתביעה את סוכן הביטוח ולעיתים גם יש טעם בפנייה מוקדמת למפקח על הביטוח ו/או להליך של פשרה במישרין עם חברת הביטוח לפני הגשת כתב תביעה או במסגרת הליך של גישור מול חברת הביטוח.