נושאי ההרצאה
 תאונות תלמידים במתחם בית ספר בזמן לימודים.
 תאונות תלמידים במהלך פעילות חוץ בית ספרית.
 "תאונה כהרף עין".
 אשם תורם של קטין.
 אחריות הורה לנזק שנגרם לילדו.
 אחריות המדינה והרשות המקומית בנזיקין.
 פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

לקריאה בהרחבה >>>
מצגת יורם תאונות תלמידים