רע"א 230/98 (עליון ירושלים)
הפניקס בע"מ נגד אחמד נסרה.
פסק דין של בית המשפט העליון מיום 19.5.98.

בתיק זה משרדנו ייצג את חברת הפניקס בע"מ. ביהמ"ש העליון קיבל ערעור שהגשנו על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה וכתב פסק דין המהווה הלכה חשובה לעניין סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.

בפסק הדין בית המשפט מקבל את פרשנותנו למונח "… והדבר נעשה בכוונת מרמה" שבסיפא של הסעיף, על שלושת יסודותיו וקובע כי שלושתם התקיימו במקרה דנן:
העובדות שנמסרו לחברת הביטוח לא היו נכונות, התובע היה מודע לאי נכונות העובדות והתובע ניצל את הפריצה שארעה לבית העסק שלו כדי לנסות להוציא מחברת הביטוח סכומי כסף שלא הגיעו לו.

לפיכך הערעור שהגשנו התקבל, תביעת המשיב נדחתה והוא אף חוייב בתשלום שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪.