עורכי הדין במשרד עוסקים בעריכת צוואות. לעיתים ועפ"י שיקול דעתם של עורכי הדין, נדרש אישור רפואי לגבי כשירותו של המצווה.
בנוסף, המשרד עוסק בהגשת בקשות לצווי ירושה ו/או לצווי קיום צוואה, כמו גם בהגשת התנגדויות לצווי קיום צוואה מטעמים של חוסר כשרות רפואית ו/או השפעה בלתי הוגנת על המצווה.