ת.א. 2686/05 (שלום חיפה)
ספרטק מריאסיס נגד קלוש – עפר חיצוב ופיתוח בע"מ וסולל בונה בע"מ.
פסק דין מיום 2.8.2009.

בתיק משרדנו ייצג את התובע שנפגע בתאונת עבודה בעת שנהג בכלי רכב מכני הנדסי ("פרליני"), אשר התהפך, נפל לתהום מגובה רב ונחת על תא הנהג. מאחר והרכב לא בוטח בביטוח חובה כ"רכב מנועי", התביעה הוגשה בעילה נזיקית נגד המעביד ונגד הקבלן הראשי באתר העבודה.

בית המשפט בפסק דינו קיבל את טענותינו בכל הקשור לאי נוכחותו של אתת באזור הפריקה, היעדר מחסום או סוללת מגן שתמנע את קרבת כלי הרכב לתהום והיעדר הדרכה מתאימה לנהגים באתר. לפיכך קבע כי יש לייחס לנתבעות את האחריות המלאה לאירוע התאונה וללא כל אשם תורם מצד התובע.

בנושא הנזק – בית המשפט פסק לתובע פיצוי בסך של 1,068,210 ₪ (נטו) לפני ניכוי תגמולי המל"ל.
סכום פסק הדין גבוה בפי שלוש מהצעת פשרה של בית המשפט שניתנה טרם תחילת שמיעת הראיות בתיק, ואשר נדחתה ע"י הנתבעות. (ראה "הערת סיום" בסעיף 62 לפסק הדין).