ת.א. 19789/09/10 (שלום חיפה)
עדי כהן נגד כלל חברה לביטוח בע"מ
השופטת ח. לפין בפסק דין מיום 6.11.14

משרדנו ייצג את התובעת בתביעה למתן סעד הצהרתי שיורה לנתבעת לשלם את הוצאות אשפוזה בבית חולים בניו-יורק בסך של 97,869 $ מכח פוליסת ביטוח לנוסעים לחו"ל.

חברת הביטוח טענה להתיישנות התביעה ולחילופין שמקרה הביטוח אירע כתוצאה ממום או מחלה ממנה סבלה התובעת טרם צאתה לחו"ל, לרבות טיפול בבי"ח מספר ימים לפני נסיעתה, ושאותם הסתירה ו/או הטעתה את הנתבעת בשלב "הצעת הביטוח".

לאחר דיון הוכחות ארוך, בו נחקרו עדים רבים ומומחים רפואיים מטעם הצדדים, קיבל בית המשפט את כל טענותינו, דחה את טענת ההתיישנות והפרת חובת הגילוי וחייב את חברת הביטוח לשלם את החוב לבית החולים וכן לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 45,000 ₪.