ת.א. 9461/10/10 (שלום צפת)
מיכאל אילוז נגד ביטוח חקלאי בע"מ ואח'.
פסק דין של כב' השופטת רבקה אייזנברג מיום 11.2.2013.

בתיק זה משרדנו ייצג את הנתבעים בתביעה שעניינה נזקי גוף שארעו לתובע, בעת שנפל מסוס דוהר בזמן טיול סוסים בחוות הסוסים בקיבוץ שמרת. כתוצאה מנפילה זו נותרה לתובע נכות צמיתה בשיעור של 10% בגין שבר בחוליה 12-D בגב.

במהלך ישיבת ההוכחות, נחקרו התובע, רעייתו וחבר של בתו של התובע, שנכחו באירוע וכן נתבע מס' 3, המדריך באותו טיול.

לאחר הגשת סיכומים בכתב, בית המשפט קיבל את טענותינו במישור החבות ודחה את התביעה, בהיעדר אחריות מצד הנתבעים.

בפסק הדין, השופטת מפרטת את הסתירות עליהן הצבענו, בעדויותיהם של עדי התביעה וקובעת כי "בהיעדר ראיה לרשלנות מצד הנתבעים, הרי שהתובע אשר בחר לרכוב על הסוסה נטל על עצמו את הסיכון ומאחר שלא הוכח כי מדובר בסיכון מגורם בלתי סביר, אני דוחה את התביעה כנגד הנתבעים".

התביעה נדחתה והתובע חוייב בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.