ה"פ 47261/02/15 (שלום ת"א )
פלג ואח' נגד שלס מן ואח'
פסק דין של השופט אילן רונן מיום 29.3.15.

בתיק זה משרדנו ייצג את המשיבים בתביעה לסעד הצהרתי בנוגע לבעלות וזכות החזקה בכלב שנמסר למשיבים במתנה. המבקשים בקשו להחזיר את הכלב אליהם בטענה שמדובר היה ב"מסירה על תנאי".

בית המשפט קיבל את טענותינו, דחה את גרסת המבקשים וקבע כי הכלב נמסר למשיבים במתנה שהסתיימה במסירתו ובלא כל תנאי.
כמו כן בית המשפט קבע כי אין אסמכתא בדין המחייבת שמסירת כלב תעשה באמצעות חוזה בכתב וכי התקנת שבב על גבי הכלב לא נועדה להסדרת העברת הבעלות בו.

לפיכך, התביעה נדחתה והמבקשת מס' 1 חוייבה לשלם למרשינו הוצאות משפט בסך של 12,000 ₪.