בל 1088/09 ברזובסקי אלכסנד נגד ביטוח לאומי- התובע נפגע בתאונת עבודה והתעלף לאחר מאמץ שביצע בעבודה.
המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה בטענה כי לא היה אירוע תאונתי
לאחר ניהול התיק בבית הדין האזורי לעבודה נתקבלה התביעה ונקבע כי התאונה הנה תאונת עבודה.
התובע יוצג ע"י עו"ד סאיג לוטפי ממשרד גורי את גורי