משרדנו מייצג נפגעים וחולים בהליכים מול המוסד לביטוח לאומי, לצורך הכרה בהם כ"נפגעי עבודה" לאחר "תאונת עבודה" או "מחלת מקצוע" וכן לצורך הכרה בהם במסגרת "נכות כללית".
הטיפול מתחיל בריכוז העובדות והניירת הרפואית (לעיתים – לרבות חוות דעת רפואיות), דרך הגשת התביעות לביטוח לאומי, ליווי במהלך הבדיקה הרפואית, הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים (במידת הצורך) והגשת תובענה לבית הדין לעבודה.
לאחרונה המשרד זכה למספר הצלחות בבית הדין האזורי לעבודה בתביעות להכרה באירוע של אוטם שריר הלב כתאונת עבודה, וכך גם לגבי הכרה בתאונה שארעה כדרך פעולת לוואי חיצונית (טיול או פעילות ספורטיבית), כתאונת עבודה.